کیورینگ بتن

ملاحظات كلی مرتبط با عمل آوری بتن:

کیورینگ بتن   عمل آوری عایقی

پس از ریختن بتن، آب مخلوط بر اثر تبخیر از سطح كاهش می‌یابد. وقتی رطوبت نسبی در بتن كمتر از 80 درصد گردد، هیدراتاسیون سیمان بسیار كند و تقریباً متوقف می‌شود و كسب مقاومت ادامه نمی‌یابد. لذا عمل‌آوری بتن به منظور رسیدن به ویژگیهای مورد نظر بتن سخت شده بسیار مؤثر است و این امر در مواردی كه نسبت آب به سیمان كم است و یا شرایط اقلیمی بسیار گرم است و روند كسب مقاومت بسیار سریع است و یا هنگامی كه در طرح اختلاط از انواع مواد مكمل سیمان (روباره یا پوزولانها) استفاده می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد.
برای حصول اطمینان از شرایط لازم برای حداكثر فرآیند هیدراتاسیون، حفظ یا افزایش رطوبت موجود در بتن بسیار ضروری است. لذا محافظت و عمل‌آوری بتن باید بلافاصله بعد از تراكم و پرداخت شروع شود.

روشهای معمول كه برای عمل‌آوری بتن مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو گروه تقسیم می شوند:

عمل آوری با آب:

در این روش، رطوبت همواره به بتن اعمال شده و از افت رطوبت نیز جلوگیری می‌شود. برای اعمال آب به سطح بتن، از ایجاد حوضچه یا افشاندن و یا از پوششهای اشباع از آب استفاده می‌شود. ایجاد حوضچه عبارت است از ریختن آب بر روی سطح افقی به نحوی كه تا مدت مورد نظر، یك لایه از آب روی سطح باقی بماند. در مواردی كه آب مناسب به اندازه كافی در دسترس است می توان از روش افشاندن آب روی سطوح افقی و قائم استفاده كرد. پوششهای جاذب و نگهدارنده رطوبت، معمولترین روش عمل آوری با آب است. در عمل‌آوری مرطوب در صورتی كه به خوبی اعمال شود، رطوبت نسبی بتن همواره در حدود 100 درصد باقی می‌ماند و هیدراتاسیون به خوبی صورت می‌گیرد. در این روش آب مورد مصرف در عمل‌آوری نباید بیش از 11 درجه‌سانتیگراد با دمای سطح بتن اختلاف داشته باشد.

کیورینگ با آب

عمل‌آوری توسط عایق:

در این روش، از افت رطوبت بتن جلوگیری می‌شود. معمولاً از ورقهای پلاستیك و یا مواد شیمیایی غشایی می‌توان برای جلوگیری از كاهش رطوبت بتن استفاده كرد. مواد شیمیایی غشایی به صورت محلول یا امولسیون از رزینها ساخته و روی سطح اعمال می‌شوند كه پس از تبخیر حلال یك لایه تقریباً غیرقابل نفوذ روی سطح باقی می‌ماند و بتن را در برابر افت رطوبت عایق می كند. در عمل‌آوری با عایق، سیمان آب لازم را برای هیدراتاسیون توسط كشش سطحی از منافذ مویینه تأمین می‌كند و رطوبت نسبی بتن كاهش می‌یابد و پس از مدتی سرعت هیدراتاسیون بسیار كاهش می‌یابد و در صورتی كه درجه اشباع داخل بتن كمتر از 80 درصد شود هیدراتاسیون كند می‌شود و جمع‌شدگی افزایش می‌یابد.

تحقیقات نشان داده است كه در منطقه جنوب كشور، عمل آوری مرطوب بسیار مؤثرتر از عمل‌آوری توسط عایق است. این موضوع بخصوص در مواردی كه از دوده‌ سیلیسی استفاده شود، تأثیر بیشتری دارد. همچنین عمل‌آوری توسط عایق باعث اختلال تبادل حرارتی می‌شود و دمای بتن بالا رفته و محصولات هیدراتاسیون به صورت غیر یكنواخت شكل می‌گیرد و باعث ایجاد نواحی ضعیف در بتن می‌شود، اما در عمل‌آوری مرطوب امكان تبادل حرارتی وجود دارد.

عمل آوری عایقی

 دستورالعمل‌ها:

 • در مورد عمل‌آوری در دمای زیاد (با بخار) برای قطعات پیش‌ساخته، توصیه می‌شود دمای بتن از 60 درجه‌ سانتیگراد بیشتر نشود و درصورتیكه SO3 موجود در سیمان بیش از 2 درصد باشد، بهتر است دمای بتن را به 50 درجه‌سانتیگراد محدود نمود. در مورد سیمان های حاوی پوزولان یا سرباره زیاد ممكن است بتوان دمای عمل‌آوری را افزایش داد.
 • با توجه به اینكه عملكرد مناسب انواع سیمان های آمیخته استاندارد در شرایط مهاجم، در اكثر تحقیقاتی كه صورت گرفته تایید شده است، در صورت تصمیم بر استفاده از این مواد در طرح و برای شرایط محیطی متفاوت از لحاظ نفوذ املاح شیمیایی توصیه می شود كه عمل‌آوری حداقل به مدت 14 روز ادامه یابد.
 • زمان مناسب برای پوشاندن قطعات برای سطوح عمودی، پس از قالب‌ برداری و برای سطوح افقی، مانند دالها و تیرها، بلافاصله پس از اینكه بتن به اندازه كافی سخت شد، می‌باشد. البته در مورد ستونها و قطعات عمودی باید تا وقتی كه قالبها برداشته نشده، قسمت باز آن مانند سر ستون با پوشش مرطوب پوشانده شود.
 • در صورتی كه میلگردهای انتظار از سطح بتن بیرون آمده باشد، باید سطح بتن محصور شده بین میلگردها را نیز به هر طریق مرطوب نگه داشت. استفاده از گونی‌های مرطوب و جا دادن آنها بین میلگردها روی سطح بتن در این حالت توصیه می‌شود.
 • در صورت دستیابی به 70 درصد مقاومت مشخصه 28 روزه می‌توان عمل‌آوری را خاتمه داد. برای این منظور لازم است از نمونه‌های آگاهی كه در شرایط عمل‌آوری واقعی قطعه نگهداری می‌شود، استفاده نمود.
 • در محیط‌هایی كه احتمال نفوذ یون كلرید و سولفات وجود دارد و امكان عمل‌آوری به مدت 14 روز میسر نیست، پس از حداقل 7 روز عمل‌آوری با آب می‌توان از مواد امولسیونی بر روی سطح بتن استفاده كرد.
 • در محیط‌هایی كه احتمال نفوذ یون كلرید و سولفات وجود دارد ، عمل‌آوری باید به مدت 14 روز ادامه یابد. این مورد در هنگام استفاده از انواع سیمان های پوزولانی اكیداً توصیه می‌شود.
 • آب مصرفی عمل‌آوری باید دارای درجه حرارت محیط باشد و از ریختن آب سرد روی بتن به علت ایجاد شوك حرارتی خودداری شود. اختلاف درجه حرارت آب و بتن نباید بیش از 11 درجه سانتیگراد باشد.
 • آب مصرفی عمل‌آوری باید تمیز و عاری از آلودگی های شیمیایی باشد و بهتر است از آب آشامیدنی برای این منظور استفاده شود.
 • در زمانهایی كه وزش باد شدید است ، لازم است تا گونیها در طول مدت عمل‌آوری به طور مرتب خیس شوند (چندین بار در طول روز و دوبار در هنگام شب). همچنین با گذاشتن جسم سنگین در منطقه همپوشانی باید دقت كرد تا گونی‌ها از جای خود بلند نشوند.
 • باید دقت شود كه درز بین گونی‌ها، كاملاً همپوشانی داشته باشند و درز بین گونی‌ها باز و در معرض هوا نماند.
 • توصیه می شود از چند لایه گونی بر روی هم به منظور عمل‌آوری استفاده شود تا دیرتر خشك شوند.
 • به هیچ وجه نباید اجازه خشك شدن گونی داده شود، بلكه گونی همواره باید خیس نگه داشته شود. با استفاده از نایلون یا ورق پلاستیك بر روی گونی می‌توان از تبخیر سریع آب گونی جلوگیری كرد. فقط باید دقت نمود كه هوا در حد فاصل پوشش نایلونی و گونی‌ها در جریان نباشد.
 • گونی‌ها اعم از اینكه نو یا مستعمل باشند، باید قبل از مصرف توسط آب بخوبی شسته شود.
 • متداولترین و ارزانترین شیوه عمل‌آوری مرطوب، پوشاندن بتن با گونی و برزنت است كه همواره توسط آب‌پاشی در فواصل زمانی مناسب باید سطح آن مرطوب نگه داشته شود. عمل‌آوری به مدت حداقل 7 روز باید ادامه یابد.
 • لازم است بلافاصله بعد از پرداخت بتن برای جلوگیری از ایجاد تركهای پلاستیك نگهداری و عمل‌آوری بتن آغاز شود.
 • روش عمل‌آوری مرطوب با توجه به مزایای آن در منطقه توصیه می‌شود.
 • كلیات عمل‌آوری بتن باید مطابق موارد ذكر شده در فصل هفتم آبا باشد.
 • توصیه می‌شود آهنگ افزایش دمای بتن هنگام گرم كردن از 20 درجه‌سانتیگراد در هر ساعت بیشتر نشود و در هنگام خنك‌كردن آهنگ كاهش دما برای قطعات نازك كمتر از 20 درجه‌سانتیگراد بر ساعت و برای قطعات حجیم كمتر از 10 درجه‌سانتیگراد بر ساعت باشد. همچنین برای قطعات حجیم اختلاف دمای سطح و مغز بتن از 20 درجه‌سانتیگراد تجاوز نكند.

عمل آوری (نگهداری) بتن(Curing) :

سیمان برای واکنش با آب نیاز به رطوبت کافی و دمای مناسب دارد. حداقل دما 5 درجه سانتیگراد می باشد و رطوبت نیز باید بیش از حد لازم برای واکنش شیمیائی و تشکیل ژل در محیط یافت شود و حفرات بتن به حد اشباع نزدیک باشد. دمای بیشتر سرعت واکنش آب و سیمان را افزایش می دهد اما دمای زیاد بتن باعث افت سقف مقاومت و دوام بتن در آینده می گردد. باید گفت به هر حال برای نگهداری و عمل آوری قطعات پیش ساخته نیاز به دمای بالا داریم. علاوه بر تأمین شرایط فوق باید به اصل عدم ایجاد شوک رطوبتی و حرارتی نیز توجه کرد.

عمل آوری رطوبتی به مراقبت، عمل آوری گرمایی به پروراندن و عمل آوری حفاظتی به محافظت معروف است و این واژه ها در آبا بکار رفته است.
عمل آوری حفاظتی جلوگیری از عواملی است که به بتن جوان صدمه میزند مانند شسته شدن توسط باران یا بدنما شدن توسط تگرگ، شیار انداختن توسط آب جاری ، در معرض باد گرم و خشک قرار گرفتن در معرض سردشدن یا یخبندان واقع شدن، لرزش و ضربه.


عمل آوری رطوبتی:

سه راه حل کلی و راه حلهای بینابین و ترکیبی برا ی عمل آوری رطوبتی وجود دارد:

آبرسانی مستقیم یا غرقاب کرن ، برکه سازی ، آب پاشی و اسپری کردن آب و ایجاد بخار و غبار آب در محیط . آب پاشی با دمائی کمتر یا بیشتر از بتن اصلی (اختلاف بیش از 11 درجه سانتیگراد) مطلوب نیست و موجب شوک حرارتی می شود و آبرسانی گهگاه و خشک و تر شدن مکرر کاملا مضر و نامطلوب است.

استفاده از پوشش های خیس و جاذب آب به منظور جلوگیری از آبرسانی مداوم و خشک و تر شدن سطح بتن و جلوگیری از تبخیر سریع آب. این پوششها عبارتند از : گونی چتائی ، گلیم ، حصیر ، کاه و پوشال ، ماسه نرم ، خاک غیر مضر و مواد مشابه. در این روش باید دقت کرد که وضعیت قرار گیری بتن مناسب این نوع عمل آوری باشد و این پوششها (لایه های واسطه جاذب آب ) از روی بتن کنار نرود و در محل خود تثبیت گردد هر چه لایه ها آب بیشتری جذب کند و دیرتر خشک شود مطلوب تر است.

در پایان عمل آوری با این پوشش ها بهتر است اجازه داد پوشش خشک شود و سپس آنرا برداشت تا شوک رطوبتی حاصل نشود.

استفاده از پوششهای مانع تبخیر صرفا" از تبخیر جلوگیری می کند و نیاز به آبرسانی را مرتفع می سازد. استفاده از نایلون ، کاغذهای ضد آب و قیراندود و مواد شیمیائی غشاء ساز عمل آوری از جمله این پوششها هستند. به هرحال برای استفاده از نایلون یا پوشش های کاغذی باید لبه های آنها همپوشانی داشته و در اثر باد و غیره بلند نشود و کنار نرود. تعریق ، عیب نایلون است و از این نظر کاغذهای کرافت قیر اندود و مشابه آن ارجح می باشد و قابل تعمیر هستند مواد عمل آوری همچون رنگ روی سطح بتن مالیده یا پاشیده می شود. از مواد پلیمری با روغن بزرگ بر روی بچسبد معمولا" پس از تبخیر آب روزده ، روی سطح بتن اعمال میگردد و نوع محلول در آب ارجح است.

بین 2 % تا 4 % لیتر از این مواد برای یک متر مربع بکار میرود و برای پروژه های خطی و یا در ارتفاع که عمل آوری با آب یا پوششهای مختلف میسر نیست توصیه میشود. گفته میشود برای عمل آوری بتن با نسبت آب به سیمان کم این مواد مفید نیستند و جمع شدگی بتن افزایش می یابد . این مواد اغلب باید برای بهره برداری و یا ادامه پروژه زدوده شود. به هرحال عمل آوری مستقیم یا غیر مستقیم با آب همواره بر سایر روشها برتری دارد و توصیه میشود. عمل آوری خوب باعث افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در شرایط مختلف میشود.

عمل آوری حرارتی (پروراندن):

در این نوع عمل آوری میتوان با روشهای مختلف محیط بتن یا بتن را گرم نمود به هر حال در این حالت باید مراقب بود تا بتن خشک نگردد و دارای رطوبت کافی باقی بماند. سوزاندن مواد سوختی مختلف و گرمایش محیط از جمله روشهای پروراندن است. بهر حال گازهای ناشی از سوختن مواد مختلف نباید با بتن جوان در تماس قرار بگیرد. این روش خشک شدگی سطح بتن را افزایش می دهد. استفاده از بخاری برقی و المنت های برقی در محیط بتن و گرم کردن فضای اطراف بتن و استفاده از تشعشع این بخاریها ، این روش احتمال خشک شدگی را افزایش می دهد. استفاده از نیروی برق با آمپر بالا و ولتاژ کم برای گرم کردن قالب فلزی و میلگردهای بتن که بویژه در مناطق خیلی سرد کاربرد دارد. استفاده از لامپهای مادون قرمز که میتواند خشک شدگی را به وجود آورد. استفاده از بخار با فشار معمولی آتمسفر که روش مناسبی است. استفاده از بخار با فشار زیاد که برای این منظور به اتوکلاو احتیاج است و بر کیفیت بتن اثر نامطلوب باقی می گذارد و باید تدابیر خاصی را برای بتن اندیشید.

استفاده ازعایق سازی اطراف بتن برای حفظ گرمای موجود و گرمای حاصله از هیدراسیون سیمان به کمک پشم شیشه، پشم سنگ ، چوب ، پوشال ، کاه ، یونولیت و ... . بهر حال در عمل آوری حرارتی آهنگ گرم شدن بستگی به ابعاد قطعه باید از 22 تا 30 درجه سانتی گراد در هر ساعت تجاوز ننماید همچنین آهنگ سرد شدن باید بسته به شرایط قطعه از 10 تا 22 درجه سانتی گراد تجاوز نکند.

مدت عمل آوری:

در آئین نامه آبا مدت عمل آوری به نوع سیمان ، شرایط محیطی ، دمای بتن بستگی دارد و در جداول مربوطه ، زمانها برحسب روز نوشته شده است. بهر حال اگر نظارت و مشاور و طراح زمانهای خاصی را در مشخصات فنی داده اند باید از آنها تبعیت کرد باید گفت برای محیط های مرطوب و محافظت شده در برابر باد و آفتاب نیاز به نگهداری خاص نیست و مدتی داده نشده است. کنترل کفایت عمل آوری با تهیه نمونه های عمل آمده در کارگاه ( آگاهی ) صورت می گیرد و وقتی نحوه نگهداری رضایت بخش است که نسبت مقاومت نمونه های آگاهی بیش از 85 درصد مقاومت نمونه مشابه نگهداری شده در آزمایشگاه (28روزه) باشد و یا بیش از 4 مگا پاسکال از مقاومت مشخصه 28 روزه بیشتر باشد.

در ACI برای سیمان پرتلند نوع 1 در شرایط عادی و قطعات معمولی 7 روز عمل آوری رطوبتی را پیشنهاد کرده که بیشتر از 7 روز خواهد بود. در آبا حداقل 3 و حداکثر 10 روز پیشنهاد شده است.


ثبت نتایج و اطلاعات کارگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج:

ثبت نتایج و اطلاعات کارگاهی:

در کارگاه باید اطلاعات روزانه را در مورد شرایط آب و هوائی (دما و غیره ) ، کیفیت و نسبتهای اختلاط بتن ، تاریخ قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی ، قالب برداری ، شرایط نگهداری را ثبت نمود . همچنین باید نتایج آزمایشهای مختلف مانند روانی ، دمای بتن ، مقاومت فشاری و غیره را بهمراه تاریخ و زمان نمونه برداری و محل تقریبی ریختن بتن مربوطه یادداشت نمود. هرگونه بار خاص اعمال شده بر اعضا در حین اجرا و پیشرفت کلی پروژه باید ثبت شود.
زمانهائی که دما کمتر از 5 درجه سانتیگراد و یا بیشتر از 32 درجه سانتیگراد می باشد باید مشخص گردد ، همه اطلاعات باید در دفتر یادداشت روزانه درج شود و دائما قابل مراجعه و بازدید باشد.

تواتر نمونه برداری و آزمایش مقاومت بتن:

_ برای کنترل کیفیت بتن قبل از ریختن در قطعه، باید از آن نمونه برداری کرد و در شرایط خاص استاندارد آنرا قالب گیری و نگهداری نمود که بدان نمونه عمل آمده در آزمایشگاه می گویند و با نمونه آگاهی و یا نمونه عمل آمده در کارگاه متفاوت بوده و اهداف بکارگیری آنها یکی نیست.

_ نمونه برداری قبل از ریختن در محل نهائی مصرف انجام شده و بطور تصادفی انتخاب میشود و نباید زمان یا شرایط خاصی را ملاک قرار داد زیرا ملاکهای آماری مخدوش می شود و نمونه باید نماینده بتن ریزی در زمانهای دیگر باشد.

_ هر نمونه شامل تهیه 2 آزمونه است که در سن 28 روزه آزمایش می شود (اگر در سنین دیگر آزمایش مقاومتی لازم باشد تعداد آزمونه باید بیشتر شود) میانگین نتیجه دو آزمونه ، نتیجه نمونه بتن خواهد بود.

_ اگر اختلاف مقاومت دو آزمونه کمتر از 5 درصد میانگین آندو باشد متوسط گزارش میشود در غیر اینصورت نتیجه آزمونه سوم (قاضی) تعیین کننده می باشد. معمولا نتیجه خیلی کم بدلیل احتمال نقص در مراحل مختلف نمونه گیری تا آزمایش باید حذف شود و قابل میانگین گیری نیست.

_ آزمونه های استوانه ای با قطر 150 و ارتفاع 300 میلمتر است. اگر از آزمونه های مکعبی یا ابعاد دیگر استفاده شود با توجه به جداول تفسیر آبا باید اصلاح گردد.

_ در صورتیکه حجم هر اختلاط بیش از یک متر مکعب باشد برای دال و دیوار یک نمونه برداری از هر 30 متر مکعب و یا 150 متر مربع سطح انجام میشود. برای شالوده ها و بتنهای حجیم بویژه اگر حجم هر نوبت اختلاط بیش از 2 متر مکعب باشد میتوان از هر 60 متر مکعب یک نمونه گرفت. برای تیر و کلاف که جدا از سایر قطعات بتن ریزی میشود از هر 100 متر طول و برای هر 50 متر ستون یک نمونه برداری لازم است.

اگر حجم هر اختلاط کمتر از 1 متر مکعب باشد مقادیر فوق را باید به همان نسبت تقلیل داد که تعداد نمونه ها بسیار زیاد میشود. توصیه میشود اگر یکنواختی در ساخت بتن ها وجود ندارد از این اهرم توسط دستگاه نظارت برای کنترل بیشتر استفاده شود.
بهرحال یک نمونه برداری در هر روز برای هر نوع بتن و حداقل 6 نمونه در کل سازه الزامی است. توصیه می شود نمونه برداری ها بین اعضا و طبقات مختلف توزیع گردد.
_ آبا اجازه داده است اگر حجم بتن از 30 متر مکعب کمتر است دستگاه نظارت به تشخیص خود و با توجه به سوابق این مخلوط و یا مخلوطهای مشابه از انجام آزمایش مقاومت صرف نظر کند.


ضوابط پذیرش بتنهای عمل آمده در آزمایشگاه:

_ طبق آبا وقتی بتن بر رده مورد نظر منطبق است و قابل قبول می باشد که یکی از دو شرط زیر برقرار باشد:

الف: همه نمونه ها بیش از مقاومت مشخصه یا مساوی آن باشد.
ب: اگر نمونه ها به ترتیب تاریخ مرتب شوند، متوسط مقاومت هر سه نمونه متوالی حداقل 1.5 مگا پاسکال بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کمترین آنها بیش از 4 مگا پاسکال کمتر از مقاومت مشخصه نباشد.

_ لازم به ذکر است نتایج آزمایش نمونه ها (میانگین 2 آزمونه) باید در این عملیات بکار رود مگر اینکه ثابت شود ایرادی در نمونه گیری ، نگهداری و آزمایش بوده است و بتوان این نتایج را حذف نمود.

_ در آبا وقتی مشخصات بتن غیر قابل قبول است که متوسط مقاومتهای هر سه نمونه متوالی کمتر از مقاومت مشخصه بوده و یا حداقل نمونه ها بیش از 4 مگا پاسکال کمتر از مقاومت مشخصه باشد.

_ اگر شرایط نتایج به نحوی باشد که وضعیت آنها بین حالتهای قابل قبول و منطبق بوده و غیر قابل قبول باشد، طراح میتواند بدون بررسی بیشتر بتن را از نظر سازه ای قابل قبول تلقی نماید.

_ اگر بتن غیرقابل قبول باشد و یا از نظر سازه ای طراح آنها را نپذیرد باید بررسی بیشتر طبق ضوابط بررسی بتن کم مقاومت صورت گیرد.
_ مسلما" اگر در مشخصات فنی خصوصی یا شرایط خصوصی پیمان قید تخریب فوری نشده باشد باید طبق آبا بررسی هائی بر روی بتن و سازه صورت گیرد. تجزیه و تحلیل وضعیت موجود ، تجدید نظر در طراحی یا طراحی مجدد ، مغزه گیری ، بارگذاری ، تقلیل بارها و اقدامات مقتضی دیگری قبل از مرحله تخریب وجود دارد که میتواند انجام شود. بهرحال مسئولیت پیمانکار بقوت خود باقی است و احتمالا جریمه های مالی صورت خواهد گرفت هر چند بتن از نظر سازه ای قبول شود.

محور اصلی فعالیت های شرکت

 
حفاری، تزریق و ایجاد پرده آب بند در سدهای آبی کشور، گودبرداری، نیلینگ و دیگر روشهای پایدارسازی دیواره خاکی، اجرای میکروپایل تا قطر 12 اینچ، شمع گرد و مستطیل (بارت) و کلیه امور تقویت و تحکیم و تثبیت خاک زیر فونداسیون

برخی از پروژه های این شرکت 

تهران:
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری - تفریحی گارنت - اجرای سازه نگهبان به عمق 43 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری اُپال - اجرای سازه نگهبان به عمق 30 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه بلوار فردوس شرق - اجرای سازه نگهبان به عمق 21 متر
- پایدارسازی دیواره های بیمارستان بین المللی آرمان - اجرای سازه نگهبان به عمق 20 متر
- پایدارسازی دیواره های مدرسه عالی شهید مطهری - اجرای سازه نگهبان به عمق 14 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع کوثر واقع در بلوار ارتش - اجرای سازه نگهبان به عمق 24 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری کوهستان - اجرای سازه نگهبان به عمق 24 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه کوی فراز - اجرای سازه نگهبان به عمق 22 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع اداری - تجاری یاران - اجرای سازه نگهبان به عمق 17 متر
شهرستان:
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری البرز مال(کرج) - اجرای سازه نگهبان به عمق 28 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه بیمارستان شفا خرم آباد - اجرای سازه نگهبان به عمق 15 متر
- شهرک مسکونی چیتگر-اجراي ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زير فونداسيون سازه
- دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه - اجرای میکروپایل
- دانشکده علوم پزشکی اراک (ولی عصر) - اجرای سازه نگهبان به عمق 18 متر
- احداث پرده آببند سد چغاخور چهارمحال و بختیاری
- کارخانه آرد و تجارت رودسر- اجرای میکروپایل
- پل جاده پاسارگاد شیراز- اجرای شمع گرد
- سد انحرافی چالوس- احداث دیوار آببند
- مجتمع صنایع غذایی پردیس جویبار - اجرای ریز شمع
- جاده ساری، کیاسر- اجرای شمع های گرد و مستطیل
- باتلاقهای خمام رشت - اجرای میکروپایل و ...

 

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

تماس با ما

آدرس پیمانکار نیلینگ

نشانی: بزرگراه یادگار امام - نرسیده به خیابان آزادی - بلوار شهید تیموری - انتهای خیابان عموزاده - پلاک 8 - واحد 1

شماره تماس شرکت نیلینگ

تلفن: 66021524 021 - 66035535 021 
فکس: 66067483 021

ایمیل شرکت نیلینگ کار

ایمیل: info[at]hptiran.com
یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com