پروژه های مشارکت در اجرا

 

اجرای نیلینگ و انکراژ

پروژه احداث هتل پاسارگاد (فرشته)

کارفرما: جناب آقای اسدی
مجری طرح: شرکت راد پی قائم و شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
موقعيت پروژه: تهران- خیابان فرشته
هدف: پایدارسازی موقت گود به روش نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری: 72 متر
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1392

اجرای میکروپایل و شمع بتنی

پروژه محور رانشی لغزشی ساری - کياسر

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران (پيمان مديريت با شرکت شوسه)
مشاور: شرکت وينه سار
موقعيت پروژه: استان مازندران- محور ساری-کیاسر
هدف: تحکيم محور ساری با اجرای میکروپایل - کیاسر با اجرای 110 عدد شمع گرد درجا
به قطر 1 متر و عمق 12 متر و 45 عدد شمع مستطیل(بارت) با ابعاد 80*240 سانتی متر
و عمق 15 مترطول
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

انکراژ و نیلینگ

پروژه ورودی تونل قطار شهری شیراز

کارفرما: قطار شهری
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران (پيمان مديريت با شرکت شوسه)
مشاور: منابع طبيعی محيط زيست
موقعيت پروژه: استان فارس- مترو شیراز
هدف: اجرای نيلينگ و انکراژ با انجام 2300 متر حفاری در قطعه 6 و 7 مترو
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد 
تاريخ انجام عمليات: سال 1386

تحکیم تونل انحراف و اجرای دیوار آببند

پروژه سد گیلان غرب

کارفرما: آب منطقه ای
(مشارکت در اجراء)
هدف: تحکیم تونل انحراف و اجرای دیوار آب بند
تاریخ انجام عملیات: 1381

 احداث کانال هدايت آب

پروژه کانال هدايت آب خور جعفری

کارفرما: پتروشيمی ماهشهر- سايت 4
مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت تهران بستون
موقعيت پروژه: استان خوزستان- شهرستان ماهشهر
هدف: احداث کانال هدايت آب خور جعفری
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1380

عملیات حفاری و تزریق

پروژه مجتمع مسکونی ارکيده

مجری طرح: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
مشاور: شرکت پی آزما
موقعيت پروژه: استان تهران
هدف: کنترل نشست و تامین ظرفیت باربری لازم ساختمان با اجرای عمليات حفاری و تزريق
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1380

کنترل نشست و عملیات حفاری و تزریق

پروژه ديوار آب بند سد شی کلک چابهار

کارفرما: وزارت نيرو 
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت آب و خاک
موقعيت پروژه: استان سيستان و بلوچستان- چابهار
هدف: عمليات حفاری و تزريق تحکيمی و تماسی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1379

عملیات نیلینگ و انکراژ

پروژه انکراژ خوابگاه دانشجويی کامرانيه

کارفرما: دانشگاه شهيد بهشتی تهران
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت ايران خاک
موقعيت پروژه: استان تهران- دانشگاه شهید بهشتی 
هدف: اجراي عمليات حفاری، نيلينگ و انکراژ 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1378

 اجرای عملیات  انکراژ

پروژه انکراژ دکل های برق فشار قوی خمام رشت

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت نيرو
موقعيت پروژه: باتلاق های خمام رشت
هدف: احداث گمانه های انکراژ در باتلاق های خمام
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1369

حفاری و انکراژ دکل های برق

پروژه انکراژ دکل های فشار قوی رودبار و منجيل بعد از زلزله

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت نيرو
موقعيت پروژه: استان گیلان
هدف: حفاری و انکراژ دکل های برق
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1369

تحیکم بستر و تراکم دینامیکی

پروژه المهدی بندرعباس

کارفرما: کارخانه آلومینیوم هرمزگان
موقعیت: بندرعباس- خونسرخ
هدف: تحکیم بستر با استفاده از تراکم دینامیکی
تاريخ انجام عمليات: سال 1364

اجرای دیوار آببند و اجرای بارت

پروژه احداث ديوار آببند سد انحرافی چالوس

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت مهاب قدس
موقعيت پروژه: استان مازندران- کیلومتر20 جاده چالوس - تهران  
هدف: اجرای بارت در بندهای تونل انحراف
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1362

اجرای شمع های گرد

پروژه احداث شمع های پل آق قلا

کارفرما: وزارت راه و ترابری گرگان
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: آق قلا - شهرستان گرگان
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل آق قلا در روی رودخانه آق قلا   
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1361

 حفاری شمع گرد

پروژه احداث شمع های پل نادری

کارفرما: وزارت راه و ترابری 
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان - شهرستان اندیمشک
هدف: حفاری شمع گرد، قفسه گذاری و بتن ريزی
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1361

احداث پرده آببند

پروژه احداث پرده آببند سد چقاخور

کارفرما: وزارت نيرو
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: شرکت مهاب قدس
موقعيت پروژه:  استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان بروجن
هدف: احداث پرده آببند سد چقاخور 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

احداث پرده آببند

پروژه احداث پرده آببند سد تبریز

کارفرما: آب منطقه ای
مدیر اجرایی: انوش گرشاسبی
موقعيت پروژه: آذربایجان شرقی
هدف: احداث پرده آببند سد تبریز
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

بتن ریزی و آرماتوربندی شمع

پروژه احداث شمع های پل جاده پاسارگاد

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان فارس- ده بيد
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل جاده پاسارگاد بر روی رودخانه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

اجرای شمع درجای بتنی

پروژه احداث شمع های پل خلف آباد

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان- شهرستان رامشیر
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل خلف آباد بر روی رودخانه خلف آباد
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1360

احداث شمع های پل

پروژه احداث شمع های پل صاحب الزمان

کارفرما: وزارت راه و ترابری
مدیر اجرائی: انوش گرشاسبی
مشاور: دفتر فنی وزارت راه
موقعيت پروژه: استان خوزستان - شهرستان دزفول
هدف: آرماتوربندی و بتن ريزی شمع های پل صاحب الزمان بر روی رودخانه کرخه 
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد  
تاريخ انجام عمليات: سال 1359

محور اصلی فعالیت های شرکت

 
حفاری، تزریق و ایجاد پرده آب بند در سدهای آبی کشور، گودبرداری، نیلینگ و دیگر روشهای پایدارسازی دیواره خاکی، اجرای میکروپایل تا قطر 12 اینچ، شمع گرد و مستطیل (بارت) و کلیه امور تقویت و تحکیم و تثبیت خاک زیر فونداسیون

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

برخی از پروژه های این شرکت 

تهران:
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری - تفریحی گارنت - اجرای سازه نگهبان به عمق 43 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری اُپال - اجرای سازه نگهبان به عمق 30 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه بلوار فردوس شرق - اجرای سازه نگهبان به عمق 21 متر
- پایدارسازی دیواره های بیمارستان بین المللی آرمان - اجرای سازه نگهبان به عمق 20 متر
- پایدارسازی دیواره های مدرسه عالی شهید مطهری - اجرای سازه نگهبان به عمق 14 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع کوثر واقع در بلوار ارتش - اجرای سازه نگهبان به عمق 24 متر
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری کوهستان - اجرای سازه نگهبان به عمق 24 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه کوی فراز - اجرای سازه نگهبان به عمق 22 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع اداری - تجاری یاران - اجرای سازه نگهبان به عمق 17 متر
شهرستان:
- پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری البرز مال(کرج) - اجرای سازه نگهبان به عمق 28 متر
- پایدارسازی دیواره های پروژه بیمارستان شفا خرم آباد - اجرای سازه نگهبان به عمق 15 متر
- شهرک مسکونی چیتگر-اجراي ميکروپايل جهت تحکيم و تثبيت زير فونداسيون سازه
- دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه - اجرای میکروپایل
- دانشکده علوم پزشکی اراک (ولی عصر) - اجرای سازه نگهبان به عمق 18 متر
- احداث پرده آببند سد چغاخور چهارمحال و بختیاری
- کارخانه آرد و تجارت رودسر- اجرای میکروپایل
- پل جاده پاسارگاد شیراز- اجرای شمع گرد
- سد انحرافی چالوس- احداث دیوار آببند
- مجتمع صنایع غذایی پردیس جویبار - اجرای ریز شمع
- جاده ساری، کیاسر- اجرای شمع های گرد و مستطیل
- باتلاقهای خمام رشت - اجرای میکروپایل و ...

 

تماس با ما

آدرس پیمانکار نیلینگ

نشانی: بزرگراه یادگار امام - نرسیده به خیابان آزادی - بلوار شهید تیموری - خیابان عموزاده - خیابان امید- پلاک 1

شماره تماس شرکت نیلینگ

تلفن: 66021524 021 - 66035535 021 
فکس: 66067483 021

ایمیل شرکت نیلینگ کار

ایمیل: info[at]hptiran.com
یاهو ایمیل: hptiranco[at]yahoo.com